راه اندازی سامانه واقعیت افزوده و واقعیت مجازی پادا

سامانه واقعیت افزوده و واقعیت مجازی شرکت پدیدارآفرین دانش آینده راه اندازی شد. اپلیکیشن های واقعیت افزوده کتاب های درسی علوم اول تا نهم هم اکنون در آدرس http://ar.pada.co.ir/ در اختیار علاقه مندان و دانش آموزان عزیز قرار دارد.