راه اندازی سامانه LMS شرکت پادا

سامانه آموزش مجازی شرکت پدیدارآفرین دانش آینده راه اندازی شد. شرکت پادا هم اکنون آماده ارائه خدمات آموزش مجازی از طریق این سامانه به کلیه موسسات و مراکز آموزشی می باشد. اطلاعات بیشتر در خصوص این سامانه در آدرس http://vs.pada.co.ir/  در دسترس است.